belchatow.net.pl

Blog tematyczny o pracy, biznesie i marketingu internetowym

Praca

Staż pracy a emerytura – o czym warto pamiętać?

Staż pracy a emerytura – o czym warto pamiętać?

Poprawne wyliczenie stażu pracy to niezwykle istotna kwestia, która będzie miała ogromny wpływ na wysokość emerytury. Obliczając staż pracy koniecznie trzeba pamiętać o zsumowaniu wszystkich okresów zatrudnienia.

Czym jest staż pracy i jak go obliczyć?

Staż pracy to nic innego jak okres, w którym osoba zatrudniona wykonywała usługi na rzecz pracodawcy. Wymiar godzinowy uregulowany przez umowę, podobnie jak sposób zakończenia współpracy nie odgrywają w tym przypadku żadnej roli.

Przy obliczaniu stażu pracy koniecznie trzeba pamiętać o zsumowaniu wszystkich okresów zatrudnienia, ale nie tylko – w staż pracy wliczają się bowiem także studia wyższe oraz staże. Ułatwieniem, które pozwoli na szybkie i dokładne obliczenie stażu pracy są różnego rodzaju narzędzia dostępne w sieci.

Nauka a obliczanie stażu pracy

Osoby, którym zależy na poprawnym obliczeniu stażu pracy powinny pamiętać o dokładnym zsumowaniu jego wszystkich składowych, nie zapominając o uwzględnieniu czasu poświęconego na naukę.

Zgodnie z zapisami prawa do okresu pracy zalicza się między innymi: ukończenie szkoły ogólnokształcącej, szkoły zawodowej, a także szkoły wyższej. Warto zaznaczyć, że okresy nauki nie ulegają sumowaniu, a najwięcej dodatkowych lat do stażu pracy zyskają osoby, które ukończyły studia wyższe.

Umowa o dzieło i umowa zlecenie a staż pracy

Umowa o dzieło i umowa zlecenie to jedne z przykładów umów cywilnoprawnych, które nie podlegają regulacjom Kodeksu Pracy, w związku z czym nie mogą zostać wliczone do stażu pracy.

Osoby zatrudnione przez długi czas w oparciu o umowę zlecenie powinny zwrócić się do pracodawcy z prośbą o zmianę rodzaju i warunków umowy. Wieloletnie zatrudnienie w oparciu o jedną z umów cywilnoprawnych może działać na niekorzyść pracownika, mając ogromny wpływ na obniżenie kwoty przyszłej emerytury.

Staż pracy a emerytura

Staż pracy to kwestia, która ma ogromny wpływ na wysokość emerytury i prawo do korzystania ze świadczeń. Aktualne przepisy mówią o tym, że prawo do emerytury przysługuje mężczyznom, którzy osiągnęli pułap wieku emerytalnego – wynoszący w tym wypadku 65 lat – a ich staż pracy wynosi co najmniej 25 lat. Kobiety mogą z kolei przejść na emeryturę w wieku 60 lat, pod warunkiem, że przepracowały minimum 20 lat.

Trzeba zaznaczyć, że świadczenia emerytalne mogą otrzymywać osoby, u których okres składkowy i nieskładkowy nie osiągnął wymaganego pułapu. Warto podkreślić również, że okres składkowy oznacza lata pracy wliczane do emerytury, podczas których dany pracownik opłacał składki w ZUS-ie. Co więcej, okres składkowy to nie tylko lata pracy, ale także czas urlopu macierzyńskiego czy okres poświęcony na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Okres nieskładkowy to z kolei czas, w którym nie opłacano składek na ubezpieczenie społeczne. W okres nieskładkowy wlicza się między innymi pobieranie świadczenia chorobowego czy rehabilitacyjnego. Warto pamiętać o tym, że osoba, u której okres nieskładkowy przekracza więcej niż jedną trzecią ogólnego stażu pracy nie jest uprawniona do otrzymywania świadczeń emerytalnych.

Udostępnij