belchatow.net.pl

Blog tematyczny o pracy, biznesie i marketingu internetowym

Rozwój

Studia przez internet – plusy i minusy nauczania na odległość

Studia przez internet – plusy i minusy nauczania na odległość

Wiele uczelni postawiło sobie za cel rozszerzenie tradycyjnego nauczania o studia przez internet. Wykorzystanie metod nauczania i uczenia się wspieranych przez media umożliwia elastyczne i indywidualne procesy nauki. Jakie są konkretne zalety i wady z perspektywy studenta studiowania na tradycyjnym uniwersytecie stacjonarnym lub online?

Zajęcia stacjonarne

W przeciwieństwie do studiów online, lekcje na zwykłej uczelni odbywają się „na miejscu”. Nauczanie twarzą w twarz charakteryzuje się jednoczesną fizyczną obecnością wykładowcy i ucznia. Przeciwieństwem nauki stacjonarnej jest kształcenie na odległość, w którym nauczyciele, uczniowie i materiały dydaktyczne są od siebie przestrzennie oddzieleni. Inną istotną cechą nauczania stacjonarnego jest osobista wymiana między nauczycielami i uczniami. Nauczanie odbywa się na uczelni, która udostępnia różne pomieszczenia: sale dydaktyczne, sale szkoleniowe i seminaryjne, biblioteki, pokoje pracy indywidualnej i grupowej lub czytelnie i pomieszczenia administracyjne. Dostępne są również podstawowe materiały do nauki.

E-learning

Przez e-learning rozumie się wszelkie formy uczenia się, w których media cyfrowe są wykorzystywane do prezentacji i dystrybucji materiałów edukacyjnych oraz do wspierania komunikacji w procesach nauczania/uczenia się. E-learning to termin ogólny, który obejmuje scenariusze uczenia się z wykorzystaniem komputerów i Internetu. Dzięki stale ulepszanym sieciom danych mobilnych nauka może odbywać się prawie wszędzie, o każdej porze i w dowolnym miejscu.

Studia przez internet — zalety

Największą zaletą nauczania na odległość w porównaniu z „normalnym” trybem studiowania jest duża elastyczność pod względem czasu i przestrzeni. Studenci mają swobodę samodzielnego określania miejsca, czasu i metodologii swoich studiów. Zwykle do nauki wystarczy komputer i łącze internetowe. Nie należy lekceważyć tej przewagi, zwłaszcza w przypadku osób pracujących.
Studia przez internet dają również dostęp do stopni naukowych.
Ponadto, kształcenie na odległość w niepełnym wymiarze godzin cieszy się dużą renomą wśród pracodawców, ponieważ kandydaci wykazali się tym samym wysokim poziomem zaangażowania w realizację swoich celów, odpornością osobistą i umiejętnościami zarządzania czasem.

Wady nauczania na odległość

Na szczycie listy wad znajduje się koszt nauczania na odległość. Często są wyższe niż studia stacjonarne. Nawet jeśli wynikająca z tego presja na ukończenie projektu może w pojedynczych przypadkach działać motywująco, dla innych koszty są po prostu zbyt wysokie.
Zasadniczo studia na prywatnych uczelniach są droższe niż studia na uczelniach państwowych. Jeśli jesteś zainteresowany studiami przez internet, zawsze powinieneś dowiedzieć się wcześniej, jakie będą indywidualne koszty nauki.
Kolejną wadą jest długość nauki na odległość. Studia niestacjonarne obok pracy lub rodziny zwykle nie pozostawiają wystarczająco dużo czasu na inne zajęcia, a cały tok studiów zwykle trwa dłużej. Ponadto nakładanie się nauki, pracy i czasu wolnego może tymczasowo ograniczyć jakość życia, do której jesteś przyzwyczajony. Najważniejsze jest to, że prowadzi to do wyższego wskaźnika rezygnacji niż na innych uniwersytetach.
Częścią życia studenckiego jest osobisty kontakt z innymi studentami i życie towarzyskie. Studenci studiujący online są tego pozbawieni.

Udostępnij