Strona główna
Praca
Tutaj jesteś
Praca Wydarzenia kulturalne i rozrywkowe

Wydarzenia kulturalne i rozrywkowe – kto je zabezpiecza?

Data publikacji 28 lipca 2023


Zabezpieczenie imprez spoczywa na organizatorach wydarzenia, na podmiotach administracji publicznej oraz na służbach porządkowych. Koncerty, festyny, mecze lub wyścigi – na wszystkich tych imprezach obecni są wyszkoleni ochroniarze, których zadaniem jest ochrona osób uczestniczących w wydarzeniu oraz zabezpieczenie mienia organizatora. Z artykułu dowiesz się, jak wygląda zabezpieczanie wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych oraz kto za nie odpowiada.

Ochrona imprez – za co odpowiada organizator wydarzenia o charakterze masowym?

Do imprez masowych zalicza się imprezy sportowe, koncerty, festiwale, targi, wydarzenia o charakterze artystycznym lub religijnym. Zorganizowanie takiego wydarzenia wymaga dobrej koordynacji oraz przestrzegania prawa. Organizator eventu odpowiada za spełnienie wymogów związanych z prawem budowlanym, z przepisami sanitarnymi oraz z ochroną przeciwpożarową. Ma również zapewnić udział służb porządkowych, pomocy medycznej oraz wyznaczyć kierownika do spraw bezpieczeństwa. Do tego dochodzi wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz zapewnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego.

Wiele z tych zadań można powierzyć firmie zewnętrznej, np. ochroniarskiej. Wtedy organizator może liczyć nie tylko na zabezpieczenie imprezy, ale również na pomoc w załatwianiu formalności, uzyskanie pełnomocnictw, wyznaczenie kierownika ds. bezpieczeństwa. Doświadczeni pracownicy agencji ochrony będą współpracować ze służbami porządkowymi, zadbają o stworzenie planu wydarzenia i stworzą profesjonalne procedury bezpieczeństwa. 

Na taką właśnie współpracę można liczyć, korzystając z oferty ze strony https://bezpieczenstwo.impel.pl/zabezpieczenie-imprez/. Na ich koncie znaleźć można m.in. zabezpieczanie dużych imprez, wyścigów kolarskich (Tour de Pologne), festiwali (np. Festiwal Zdobywców Fryderyków, Festiwal Dobrego Piwa) lub gali (Gala Off Camera).

Ochrona na imprezy, czyli zabezpieczenie osób i mienia

Ochrona imprez polega również na przeciwdziałaniu aktom przemocy lub wandalizmu. Z tego względu podczas organizowania wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych niezbędna jest obecność wyszkolonej ochrony fizycznej. W dyskretny, ale skuteczny sposób funkcjonariusze bezpieczeństwa patrolują obiekt i w razie potrzeby reagują w odpowiedni sposób. Co więcej, ochrona na imprezy może kontrolować bilety lub uprawnienia, zarządzać tłumem i przeprowadzać ewakuację, jest więc dużym wsparciem dla służb porządkowych czy też zespołów ratunkowych.

Zabezpieczenie imprez masowych wymaga czasem zastosowania nowoczesnych technologii, które mają wspierać ochronę fizyczną, zmniejszać koszt zabezpieczenia wydarzenia, ale również mogą wpłynąć na zwiększenie prestiżu imprezy. Firmy ochroniarskie korzystają z bezobsługowych, mobilnych wież monitorujących, z dronów, a nawet z prześwietlarek RTG. 

Jak widać, na barkach organizatora imprezy spoczywa dużo obowiązków związanych z zabezpieczeniem wydarzenia. Jednak wiele z zadań można powierzyć profesjonalistom. Elastyczne oraz indywidualne podejście do klienta pozwoli jeszcze lepiej zadbać o bezpieczeństwo uczestników wydarzeń kulturalnych,rozrywkowych i sportowych.

Forex

Redakcja belchatow.net.pl

"Belchatow.net.pl" to prężnie rozwijająca się redakcja internetowa, która skupia się na szerokim spektrum tematów związanych z IT, pracą, rozwojem osobistym, e-commerce, marketingiem, biznesem i finansami. Ich działalność obejmuje dostarczanie czytelnikom najnowszych informacji, praktycznych porad oraz inspirujących artykułów na temat wyżej wymienionych obszarów. Zespół redakcyjny "Belchatow.net.pl" składa się z doświadczonych ekspertów w dziedzinie IT, przedsiębiorczości, finansów oraz marketingu, którzy śledzą najnowsze trendy i innowacje w swoich dziedzinach. Ich celem jest nie tylko informowanie czytelników o najważniejszych wydarzeniach i zmianach na rynku, ale także wspieranie ich w rozwoju zawodowym i osobistym, inspirując do ciągłego doskonalenia oraz osiągania sukcesów w życiu zawodowym i biznesowym. "Belchatow.net.pl" dąży do budowania społeczności profesjonalistów i przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać się, wymieniać doświadczeniami i wspólnie osiągać cele biznesowe.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?