belchatow.net.pl

Blog tematyczny o pracy, biznesie i marketingu internetowym

Biznes i Finanse

Faktoring z ubezpieczeniem gratis

Faktoring z ubezpieczeniem gratis

Kwestią, która nurtuje wielu przedsiębiorców noszących się z zamiarem skorzystania z faktoringu, jest wypłacalność ich kontrahentów. Chociaż możliwość uzyskania środków z faktury od razu w miejsce oczekiwania przez kilkadziesiąt dni na zapłatę, jest atrakcyjna, należność musi zostać w końcu zapłacona przez klienta. Co jednak, gdy klient po upływie okresu przewidzianego na zapłatę faktury okaże się niewypłacalny? Na taką okoliczność istnieje proste rozwiązanie – sprawdź dostępne opcje! 

Faktoring w pigułce 

Zanim wyjaśnimy, jak poradzić sobie z ewentualną niewypłacalnością kontrahenta, przypomnijmy w skrócie, na czym polega faktoring. 

Faktoringiem nazywamy usługę, w ramach której przedsiębiorca otrzymuje dostęp do odnawialnego limitu faktoringowego. Wysokość tego limitu ustalana jest na etapie zawierania umowy z faktorem. Jeżeli firma otrzymuje limit 100 000 zł, oznacza to, że w danym okresie może sfinansować faktury na łączną kwotę 100 000 zł. Istotnym elementem faktoringu w PragmaGO jest zgłaszanie kontrahentów – przedsiębiorca może finansować faktury wystawione klientom, których uprzednio zgłosił. Listę kontrahentów można jednak swobodnie modyfikować w Strefie Klienta, do którego dostęp otrzymuje każdy faktorant. 

Wariantem faktoringu jest usługa finansowania faktur, która polega na cesji faktur sprzedażowych na rzecz faktora – jest to usługa jednorazowa w odróżnieniu od faktoringu online i pozwala na doraźne rozwiązanie problemu przedłużającego się oczekiwania na płatność. 

Niewypłacalność kontrahenta – jak sobie z nią radzić? 

Najpopularniejszym rodzajem faktoringu online jest tzw. Faktoring niepełny, czyli faktoring z regresem. Usługa ta charakteryzuje się zachowaniem odpowiedzialności faktoranta za spłatę należności na rzecz firmy faktoringowej. Gdy więc upłynie termin płatności, a kontrahent okaże się niewypłacalny lub z innego powodu nie będzie w stanie zapłacić należności, firma faktoringowa zwróci się z prośbą o zwrot pieniędzy do przedsiębiorcy, który korzysta z faktoringu. 

Dowiedz się więcej o faktoringu online w PragmaGO https://pragmago.pl/faktoring-online/ 

Faktoring z ubezpieczeniem w gratisie 

Wychodząc naprzeciw obawom i oczekiwaniom klientów, PragmaGO oferuje ubezpieczenie należności faktoringowych w pakiecie z usługą. Bezpłatne ubezpieczenie obejmuje spłatę należności do ustalonej na etapie zawierania umowy kwoty. Jeżeli więc finansowania faktura jest bardzo kosztowna, konieczne może się okazać rozszerzenie ubezpieczenia za dopłatą lub skorzystanie z drugiego sposobu – faktoringu bez regresu. 

Faktoring pełny – bez regresu 

Faktoring pełny charakteryzuje się tym, że ryzyko niewypłacalności kontrahenta bierze na siebie firma faktoringowa. Z punktu widzenia bezpieczeństwa to korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców, należy jednak pamiętać, że opłaty za korzystanie z faktoringu pełnego są wyższe niż w przypadku faktoringu z regresem. Z tego też powodu firmy rzadziej częściej decydują się na ubezpieczenie należności niż na skorzystanie z faktoringu bez regresu. 

Udostępnij